Posudenie opatrení - zníženie hluku

Stavba "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti"

POSÚDENIE OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE HLUKOVEJ ZÁŤAŽE

Nová stavba v obci mala podľa projektu priniesť v obci zníženie hluku s prekoročením povolených hodnôt iba o 0,4 dB cez deň a iba 4,8 dB v noci !

 

Výpočtové modely pre posúdenie opatrení na zníženie hluku pre rok 2015:

A - jestvujúci stav
A.1 - jestvujúci stav
výmena obrusnej vrstvy - BBTM

B - nový ostrovček
rýchlosti vozidiel: 40km/h smer Trebišov, 50 km/h smer Vranov n.Topľou
obrusná vrstva – asfaltový koberec mastixový

C - nový ostrovček
obrusná vrstva - BBTM
rýchlosť 50 km/h pre oba smery

D - nový ostrovček
obrusná vrstva - BBTM
rýchlosť 40 km/h oba smery

 

Tab. Výpočtové hladiny hluku podľa sčítania 02/2015 - porovnanie:

 

Pred fasádou rodinného domu 126

 

Prípustné hodnoty (dB)

 

Výpočtové hodnoty (dB)

Pokles vypočítaných hodnôt výpočt.modelov 

B - D oproti výpočtovému modelu A

Deň

Večer

Noc

Deň

Večer

Noc

Deň

Večer

Noc

Výpočtový model A

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

66,2

64,4

59,8

-

-

-

Výpočtový model A.1

63,5

61,6

57,3

2,7

2,8

2,5

Výpočtový model B

63,2

61,2

57,4

3

3,2

2,4

Výpočtový model C

62

60

56,1

4,2

4,4

3,7

Výpočtový model D

60,4

58,4

54,8

5,8

6

5

      - prekročenie limitnej hodnoty

  

TOPlist