AKTUÁLNE FOTO - STAVBA  "I/79 - DVORIANKY RIEŠENIE BEZPEČNOSTI" :

Info: 16.02.2015

Podľa informacii od riaditeľa divízie Prešov DOPRAVOPROJEKT, a. s. Ing. Dušana Skubana bude nový spomaľovač pred obcou obojsmerný. Riešenie spomaľovača dopravy bude v súlade so závermi Hlukovej štúdie vypracovanej  spoločnosťou  Euroakustik a ďalšími  doporučeniami.  

Hluková štúdia vypracovaná  spoločnosťou  Euroakustik - 2014

NÁVRH PETIČNÉHO VÝBORU

DOPRAVOPROJEKT, a. s. divízia Prešov

Info: 13.02.2015

Konkrétna objednávka sa týka zhotovenia projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pripravovanej stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, v súčasnosti projektant vypracováva návrh technického riešenia prvku upokojenia dopravy.

 

TERMÍNY: 

Dokumentacia na stavebne povolenie DSP: do 29.05.2015 

Dokumentacia na ponuku DP: do 30.09.2015

 

Predmet:  Infozákon - sprístupnenie informácie

Od: Kmeťová Viktória

Dátum:  Pia, Február 13, 2015 14:38

Komu:    Ing.Vitkovič Ján

Naše číslo: 5653/2015-8/2220/4222

 

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,

na základe vašej žiadosti týkajúcej sa fotokópii objednávky 0-41/6351/2015    -  " I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" , ako aj v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám oznamujeme nasledovné.

 

bod č. 1 : fotokópia v prílohe

bod č. 2 : Konkrétna objednávka sa týka zhotovenia projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pripravovanej stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, v súčasnosti projektant vypracováva návrh technického riešenia prvku upokojenia dopravy.

 

S pozdravom

 

Mgr. Viktória Kmeťová

vedúca oddelenia výmeny informácií

Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19 Bratislava

tel.: +421 2 502 55 340

fax: +421 2 555 68 268

mobil: 0903 256 140

mail: viktoria.kmetova@ssc.sk