ČO SA PODARILO ?

Zhrnutie najdôležitejších realizovaných krokov...