FOTORADAR - OUKE 17.03.2015

FOTORADAR NA HLAVNEJ ULICI INFORMACIA - 17.03.2015

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ (list č.: OU-KE-OCDPK-2015/009977-2  zo dňa 10.3.2015):

Po pracovných rokovaniach s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice a príslušným dopravným inšpektorátom bolo oznámené, že v obci Dvorianky do vybudovania obchvatu bude zriadený technický prostriedok na meranie rýchlosti jazdy v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou.