DVOJOBCHVAT PARCHOVANY-DVORIANKY 28.02.2018 

DOPLNENÉ 06.03.2018 a 17.03.2018

BULETIN ŠTUDIA CESTY I79

28.02.2018 - Informacie o nezmyselnom predraženom dvoj-obchvate Parchovany-Dvorianky, kde úrady neschválili červený/modrý variant obchvatu obcí Parchovany-Dvorianky, pritom sólo obchvat iba Dvorianok sa neposudzoval - čo k tomu dodať ?

 

Červený variant - dvojobchvat obcí Parchovany-Dvorianky sa natiahol na 5km, kde 3 km novej cesty ide v poliach a neobchadzajú sa tam žiadne rodinné domy.

 

Modrý variant - dvojobchvat obcí Parchovany-Dvorianky sa natiahol na 5km, kde 3 km novej cesty ide po súčasnej ceste a rieši sa drobný úsek aj pri Parchovanoch.

 

Pritom iba samotný obchvat Dvorianok je v dĺžke 2 km a obchadzajú sa tu všetky rodinné domy na Hlavnej ulici, tato varianta sa neposudzovala...

 

MDSR:
Útvar vedúceho hygienika rezortu vydal pokyn iba na realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky a nie na riešenie dvojobchvatu obce Dvorianky - Parchovany.

 

SSC:
Celá trasa cesty I/79 bola v rámci štúdie realizovateľnosti  „Cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA“ rozdelená na 12 úsekov. Jednotlivé úseky boli navrhnuté do dopravne logických celkov, prípadne  vyplynuli  z už pripravených projektov, ÚPN jednotlivých obcí, zo súčasného stavu cesty I/79  a potreby komplexného riešenia dopravnej situácie  vzhľadom k širšiemu záujmovému územiu a ucelenému riešeniu jednotlivých úsekov  v rámci trasy.

Doprava, ktorá prechádza cez obec Dvorianky prechádza aj cez obec Parchovany. V obci Parchovany bolo potrebné posúdiť stykovú závadu  - železničné priecestie na ceste I/79.  Na základe týchto skutočností a z dôvodu nízkych intenzít dopravy, od ktorých sa odvíjajú výnosy investície, ktoré sú nízke, bol vytvorený úsek č.4 Parchovany - Dvorianky. Práve tento úsek č. 4 mal ako jeden z mála vypracované 3 variantné riešenia ( z 12 úsekov len 3 úseky mali vypracované tri variantné riešenia), z dôvodu podrobnejšej analýzy. 

Útvar vedúceho hygienika rezortu vo svojom rozhodnutí z r. 2013 uvádza  obchvat iba obce Dvorianky, no nevylučuje jeho spojenie s bezprostredne dotknutým úsekom cesty. V čase vydania rozhodnutia, nemal ÚVHR MDV SR, ani SSC potrebné podklady o tom či je vhodné realizovať len obchvat obce Dvorianky ako samostatnú stavbu  bez širších súvislostí a nadväzností. Štúdia realizovateľnosti spracovaná odborníkmi z každého dotknutého odboru, ktorého sa jednotlivé analýzy týkali,  predmetný úsek navrhla a vyhodnotila v zmysle jej výsledkov.

OBCHVAT DVORIANKY:
 

MODRÝ VARIANT - náklady: 6 964 045 EUR (dvoj-obchvat malý)
ČERVENÝ VARIANT - náklady: 12 978 393 EUR (dvoj-obchvat veľký)
(Dlžka riešeného úseku: 5,22 km)

MODRÝ KRÁTKY VARIANT - nebol posudzovaný (sólo obchvat)

(Dlžka riešeného úseku: 2 km)

 

17.03.2018 OBCHVAT OBCE - krátka rekapitulacia

Študia realizovateľnosti cesty I/79 teda podľa buletinu hovorí, že sa bude realizovať pre úsek 4 obchvat obci Dvorianky-Parchovany VARIANT 1 (ZELENÝ) - rekonštrukcia cesty v súčasnej trase.

 

Pozrime sa bližšie na ekonomické posudzovanie variantov:

 

VARIANT 1 - ZELENÝ: 
stavebne prace:  7.344.413,87
kapitalove vydavky spolu: 10.667.800,00
ekonomicka hodnota (ENPV): -4.437.634 EUR
ekonomicka vnutorna miera navratnosti (EIRR): 0,54%

 

VARIANT 2 - ČERVENÝ: 
stavebne prace: 12.633.204,46
kapitalove vydavky spolu: 18.760.130,00
ekonomicka hodnota investicie (ENPV): -6.950.218 EUR
ekonomicka vnutorna miera navratnosti (EIRR): 1,20%

 

VARIANT 3 - MODRÝ: 
stavebne prace:  6.795.957,51
kapitalove vydavky spolu: 10.088.630,00
ekonomicka hodnota investicie (ENPV): -1.911.153 EUR
ekonomicka vnutorna miera navratnosti (EIRR): 3,09%

 

Pritom VARIANT 1 počíta so sekundárnymi protihlukovými opatreniami iba vo výške 386.100,00 EUR.

Je pritom všeobecne známe, že protihlukové opatrenia - stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" I.etapa stáli 320.000 EUR a II.etapa je vyčíslena na ďaších 350.000 EUR teda spolu aj so stavbou ešte v roku 2009 ("I/79 Dvorianky odvodnenie chodníky" - spomaľovače v obci) je to už 1.000.000 EUR.

Zreteľne pre VARIANT 1 budú teda stavebné práce až 8.100.000 EUR, čo teda zjavne previšuje VARIANT 3 - modrá varianta.

Tiež je divné, že sa bude teda nakoniec realizovať VARIANT 1, ktorý ma EIRR iba 0,54% narozdiel od VARIANT 3, kde je EIRR: 3,09% a je to teda pre spoločnosť nežiadúca stavba, pretože je to menej ako 5%...

Podľa posledných informacii z SSC ak by sa posudzoval iba sólo 2km obchvat Dvorianok a teda odpadla by rekonštrukcia cesty v úseku Parchovany-Dvorianky tak  EIRR je iba 3,5% pretože by odpadla iba investicia vo výške cca 1.000.000 EUR a teda aj tento krátkly 2km variant  je pre spoločnost nežiaduci.

Paradoxne VARIANT 1, ktorý je teda úplne nežiaduci pre spoločnosť (EIRR: 0,54%) sa bude realizovať....

Pre spoločnost sú žiaduce iba stavby s EIRR viac ako 5%.

 

 

TOPlist