VUCKE - INFORMACIE 26.01.2018

VUCKE - Informacie 2014

Úrad Košického samosprávneho kraja pozorne sleduje situaciu v obci Dvorianky

Dobrý deň,
nadmerné zaťaženie ciest cestnou nákladnou dopravou je vážnym problémom najmä v našom regióne. Vzhľadom na absenciu diaľnic a rýchlostných ciest je tranzitná nákladná doprava vedená po cestách I. triedy a regionálnych cestách II. a III. triedy, ktoré na túto dopravnú záťaž neboli navrhnuté. Nákladná doprava negatívne vplýva aj na životné prostredie obyvateľov dotknutých obcí, spôsobuje zvýšenie hlučnosti, prašnosti a otrasy. 

 

Cesta I/79 nie je vo vlastníctve, ani v správe Košického samosprávneho kraja. Je vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, preto sme si k Vašej požiadavke vyžiadali stanovisko SSC Bratislava IVSC Košice.
 

V roku 2017 Slovenská správa ciest Bratislava realizovala verejné obstarávanie na zákazku „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“, čím pristúpila k plneniu Uznesenie vlády SR č. 601/2015 zo dňa 4. november 2015, bod B.12.: „zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel“.
Slovenská správa ciest Bratislava vybrala úspešného uchádzača na realizáciu predmetnej zákazky  „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“,  ale  k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom zatiaľ nedošlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Slovenská správa ciest Bratislava nedostala potrebný súhlas z Ministerstva dopravy a výstavby SR, rokovania ohľadom financovania výstavby vážnice aktuálne prebiehajú.

 

Budeme sledovať ďalší vývoj v tejto veci.

 

S pozdravom

Ing. Peter Restei
Odbor dopravy
Úradu Košického samosprávneho kraja
055 / 7268 252
Peter.Restei@vucke.sk

 

TV REPORTÁŽE - VÁŽNICA - 27.12.2017 

Úrad Košického samosprávneho kraja sa bude vyjadrovať k príprave stavby "Cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr SR/UA"

Dobrý deň,
reagujem na Váš mail STUDIA REALIZOVATELNOSTI CESTA I/79 – 05.01.2018.
Cesta I/79 je vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, preto sme požiadali o stanovisko Slovenskú správu ciest Bratislava.

Štúdiu realizovateľnosti „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št. hr SR/UA“ spracovala pre Slovenskú správu ciest Bratislava spoločnosť Dopravoprojekt a.s. Bratislava.

 

Základné informácie o štúdii sú v priloženom bulletine.

 

Napriek tomu, že cesta I/79 nie je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Košický samosprávny kraj je spracovateľom Územného plánu regiónu.
Kvalitná cestná infraštruktúra patrí medzi základné predpoklady rozvoja regiónu a je v záujme Košického samosprávneho kraja.
 

V procese prípravy stavby „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št. hr SR/UA“ sa bude vyjadrovať aj Košický samosprávny kraj a tiež dotknuté obce.
 

Košický samosprávny kraj bude presadzovať riešenia ktoré prispejú k rozvoju regiónu v súlade s územným plánom regiónu a v súlade s platnou legislatívou.
 

S pozdravom

Ing. Peter Restei
Odbor dopravy
Úradu Košického samosprávneho kraja
055 / 7268 252
Peter.Restei@vucke.sk
 

ŠTUDIA REALIZOVATEĽNOSTI CESTY I/79 07.07.2017

 

INFORMAČNÝ BULETIN - VYHODNOTENIE ŠTUDIE

BULETIN STUDIA CESTY I79

TOPlist