2018

 

2016

Výročna správa Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR za rok 2016 - nestálo ani za zmienku uviesť riešenie hluku v obci Dvorianky !

Pritom aktuálne je stav stale nedoriešeny...

Porušovanie podmienok životného prostredia - Oddelenie oblastného hygienika Košice - Hluk z cesty I/79 Dvorianky je spomenute vrámci 11 podnetov, ktoré ostávaju v riešeni...
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=uvh/vs/vs2016.pdf

2015

Výročna správa Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR za rok 2015 - Aktuálne je na východe riešeny iba hluk na ceste I/79 v Trebišove...  

Nedoriešena situacia v Dvoriankach cesta I/79 tam už spomenutá nie je...
Oproti správe za rok 2014, kedy to bolo až 70 strán,  je to teraz za rok 2015 iba 34 strán...

Prehľad šetrených podnetov podľa charakteru podania v roku 2015:

V roku 2015 bolo evidovaných 69 nových podnetov na výkon štátneho zdravotného dozoru, z toho 8 bolo postúpených inému orgánu štátnej správy.  Riešených bolo celkovo 61 podnetov, z toho  40 bolo zameraných na porušovanie podmienok životného prostredia, 10 na porušovanie protiepidemických opatrení a 11 podnetov súviselo s porušovaním podmienok práce. Uzavretých bolo spolu 42 podnetov,19 podnetov ostáva v riešení.  

Porušovanie podmienok životného prostredia - Oddelenie oblastného hygienika Košice: Hluk z cesty I/79 v intraviláne mesta Trebišov – Slovenská správa ciest
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=uvh/vs/vs2015.pdf

TOPlist