SSC nám sprístupnila neuplný protokol z merania hluku - z celkových 48 strán nám poslali iba 4 strany.

 

Hluk podľa spristupnených strán pred RD 148 v obci Dvorianky prekračuje povolene hodnoty vo všetkých referenčných intervaloch vpodľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely:

DEŇ: 3,9 - 5,0 

VEČER: 0,4 - 1,6

NOC: 6,9 - 8,0

 

Uvedené namerané hodnoty nedosahujú projektované hodnoty zníženia hluku v obci, ktoré malo byť dosiahnuté realizaciou stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpešnosti".

Posudenie opatrení - zníženie hluku

 

Navyše v závere protokolu z merania hluku "NÁZORY A INTERPRETÁCIE" je iba konštatovanie, že hluk v obci klesol a chýba akekoľvek zohľadnenie hlučných klepajúcich poklopov pred RD 148 :

 

Vyhláška č.549/2007 Z.z. umožňuje použitie korekcie na zvlašť rušivý hluk, kde je stanovená hodnota korekcie pre "zvlášť rušivý hluk" podľa tabuľky č.2 - K na stanovenie LR(dB) = +5 .
Vyhlaška č.549/2007 Z.z. definuje pojem "zvlášť rušivý hluk" ako zvuk, ktorý individualne ruší alebo obťažuje človeka - čo je evidentne prípad klepajúcich - hlučných kanalizačných poklopov v okolí RD 148.

Zároveň tiež neboli zohľadnene ďalšie skutočnosti:

 

1.)  počas merania prebiehali stavebné práce na Hlavnej ulici v mieste priechodu pre chodcov a cesta

pred RD 148 bola v čase merania hluku označená dopravými značkami "práca na ceste - značka A19" a "nerovnosť vozovky - značka A5"

 

2.)  nejednotná rýchlosť pred RD 148 - v jednom smere je 40 km/h a v druhom smere 50 km/h

 

3.) chýba riešenie prejazdného úseku v obci podľa TP 018 a to chýbaju stavebné úpravy a chýba osadenie technickych zariadeni ako napr. riešenie z lepených kovových tanierov, technické zariadenia s účinnosťou 24 hodín denne ako napr. fotoradary, kamerový systém, semafor riadený radarom.

 

4.) nedostatočné riešenie spomaľovačov na vjazde do obce, kde vozidlá prechádzaju po stredovom
deliacom ostrovčeku a nespomaľujú vozidlá, kde je nízky obrubník a chýba riešenie osadením balisetov

 

5.) SSC nepreukázala, že hluk prekračujúci povolené hodnoty podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v obci Dvorianky na Hlavnej ulici je zapričineny postupným narastaním dopravy v obci.

Povolené hodnoty hluku pre cestu I.triedy v obci:

DEŇ : 60 dB

VEČER : 60 dB

NOC : 50 dB

 

Počty vozidiel zistené počas merania hluku v roku 2019 nedosahuju počty zistené pri celoštátnom sčítani v roku 2015, stále je pokles dopravy od roku 2015 aj keď oproti roku 2017 je tu mierny nárast - počty dopravy sa pohybuje aktuálne na úrovni rokov 2010-2012 - zistený priemer za rok 2019:

OSOBNÉ : 3007

NÁKLADNE : 952

SPOLU : 3959

 

PODROBNÉ POČTY VOZIDIEL V OBCI 2000 - 2019

VEĽKÝ OBRÁZOK

TOPlist