Tichý asfalt na zvyšku ulice nebude - 12.06.2018

12.06.2018 - Tichý asfalt na zvyšku Hlavnej ulice nebude - SSC aktuálne nič neplánuje realizovať - oblastná hygienička Košice zvažuje ďalsie kroky.

 

Dnešná informacia z MDVSR - UVHR:

Útvar vedúceho hygienika rezortu v roku 2018 nevydal žiadne rozhodnutie v súvislosti s hlukom z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky.
V spojitosti s riešením hlukových pomerov z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky Slovenská správa ciest dňa 02.05.2018 oznámila oblastnej hygieničke Košice, že aktuálne nebude pokračovať v prípravách na výmenu tzv. tichého asfaltu v zostávajúcej časti obce, ktorá sa mala realizovať v II. etape stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy". Dôvodom je skutočnosť, že v rámci Kontraktu uzavretého medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky jej neboli na túto výmenu pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Aktuálne oblastná hygienička Košice zvažuje ďalšie kroky, v prípade, že Slovenskej správe ciest nebudú ani v jesenných mesiacoch roku 2018 pridelené mimorozpočtové finančné prostriedky na predmetnú stavbu.

TOPlist