NOVÁ ZNAČKA ZAČIATOK OBCE 20.03.2015

FOTO - MAREC 2015

VYMENENÁ STARÁ ZNAČKA ZAČIATOK OBCE - 20.03.2015

Na začiatku obce zo smeru od Hriadok bola vymenená stará dopravná značka "začiatok obceza novú.