Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - I.etapa je ukončená, semafor a dopravné značky upozorňujúce na stavebné práce sú preč. 

Kamiony spomaľuju ešte pred obcou v poli,   prudké brzdenie kamionov priamo pred rodinnymi  domami je preč - hluk a vibracie z tohto brzdenia ostali pred obcou v poli. 

Spomaľovač spomaľuje kamionovú dopravu - zo začiatku teda nízka výška obrubníka a stredového ostrovčeka nie je problem, počas monitorovania stavu až 98% kamionov brzdí v spomaľovači a prechádza po vybočenej ceste, uvidíme ako sa stav bude vyvijať a či to kamiony nebudú zneužívať...

Spomaľovač nie je možné obísť v protismere, pretože vybočenie je obojstranné a kamiony v zníženej rýchlosti udržuje ďalej na vjazde do obce ďalší spomaľovač. 

Nový protihlukový koberec v riešenom úseku citeľne tlmi hluk osobnej aj kamionovej dopravy.

 

Aj napriek vyššie uvedenému v riešenom úseku nikto v obci naďalej nedodržuje max.predpisanu rýchlosť 40km/h a to hlavne na výjazde z obce smerom na Hriadky, kde kamiony brzdia tesne pred novým spomaľovačom, tento úsek na vyjazde z obce je potrebné doriešiť spolu s prejazdným úsekom v obci, kde kamiony po spomalení na vjazde do obce od Hriadok znovu zrychľujú.

Toto bude riešiť pripravované osadenie fotoradarov - úsekove meranie rýchlosti ako aj meranie okamžitej rýchlosti na prejazde obcou vrámci "vážnice". 

Info: FOTORADARY A VÁŽNICA 04.07.2017

Protihlukový asfalt citeľne zmierňuje hluk z prejazdov nákladnych aj osobných automobilov, v noci je veľmi výrazne počuť prechod vozidiel medzi úsekmi protihlukový asfalt - starý asfalt, nový protihlukový asfalt bol položený v I.etape totiž iba na prvých 300 metroch na vjazde do obce od Hriadok...

Auta prechadzajúce cez protihlukový asfalt sú tiché - "nesyčia", ale pri prechode po starom asfalte ďalej v obci robia hluk.

Prechod medzi asfaltmi v obci vidno na foto:

TICHÝ ASFALT - Informacie

TOPlist