HLINNÉ

Správne umiestnenie spomaľovača pred prvé RD.

Správne umiestnenie dopravnej značky - IS 36a - začiatok obce:

https://maps.google.sk/maps?q=hlinne