SPRÁVNE KONANIE

Vedené s SSC - Slovenskou správou ciest na Útvare Vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR

PODROBNÝ POPIS RIEŠENIA

Riešene podnety 2018

2007-2008

List SSC - 14.11.2007 - odpoveď na žiadosť o informacie - stavba Dvorianky

List SSC - 26.06.2008 - odpoveď na upozornenie ohľadne hluku

 

2009-2010

Riešenie stavu cesty I/79 na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikacie - 2009

Riešenie stavu cesty I/79 na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikacie - 2010

 

2011 - začiatok správneho konania s SCC

UVZSR - 25.07.2011 - podnet hluk - postúpenie na MDSR-UVH

MDSR-UVH - 15.08.2011 - podnet-hluk - Výkon štátneho zdravotného dozoru

MDSR-UVH - 26.10.2011 - Opodstatneny podnet - hluk a vibracie

 

2012

MDSR-UVH - 17.02.2012 - Rozhodnutie - pokyn pre SSC na odstránenie nedostatkov

MSDR-UVH - 03.04.2012 - Osobné rokovanie na MDSR - odvolanie SSC

MDSR-UVH - 11.04.2012 - Hromadný podnet za celú Hlavnú ulicu

MDSR-UVH - 14.12.2012 - Rozhodnutie - Pokuta pre SSC - 10.000 EUR

 

2013

MDSR-UVH - 13.03.2013 - Zrušenie pokuty 10.000 EUR

MDSR-UVH - 04.04.2013 - Rozhodnutie - Pokuta pre SSC - 2.000 EUR

 

2014

MDSR-UVH - 02.06.2014 - Rozhodnutie - Dočasné opatrenia

MDSR-UVH - 05.08.2014 - Rozhodnutie - Vyhovenie protestu GPSR

MDSR-UVH - 08.08.2014 - Rozhodnutie - Meranie vibracii - cesta I/79

MDSR-UVH - 03.11.2014 - Rozhodnutie - Nový spomaľovač pred obcou

 

2015

MDSR-UVH - 26.02.2015 - Pokuta pre SSC - 5.000 EUR

 

2016

MDSR-UVH - 02.03.2016 - Zmena terminov v rozhodnuti - Nový spomaľovač pred obcou

 

2017

NOVÁ STAVBA - I.ETAPA - VYBRANÝ ZHOTOVITEĽ 22.02.2017

FOTORADARY A VÁŽNICA - Nový projekt - 04.07.2017

 

2018

MDSR neudelilo súhlas na ralizaciu Vážnice - 04.05.2018

NOVÁ STAVBA - II.ETAPA - Tichý asfalt nebude - 12.06.2018

NOVÁ STAVBA - II.ETAPA - BOLI PRIDELENE FINANCIE NA TICHÝ ASFALT - 22.06.2018

 

2019

Ukončené stavebné práce na stavbe II.ETAPA - 04.08.2019

SSC osadila balisety na vjazde do obce na novom spomaľovači - 11.10.2019

MDSR 07.10.2019 - UVHR rieši dlhodobo porušovanie povinností SSC z cestnej dopravy v obci Dvorianky v rámci jedného podnetu z roku 2011 - výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. sa v obci realizuje už 8 rokov

MDVSR UVHR 15.10.2019 - UVHR informuje o výkone štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky

2020

 

TOPlist