TICHÝ ASFALT V DVORIANKACH

TICHÝ ASFALT V DVORIANKACH - super špecialna technologia VIAPHONE – tenká obrusná vrstva s nízkou hlučnosťou - iba dva taketo úseky na celom Slovensku !
 

Dvorianky zatial iba 300m a čakáme teda na ďalších 800m...
Zníženie hlučnosti ako keby došlo k znňiženiu intenzity dopravy až o polovicu !
Nízka hlučnosť a odolnosť proti trvalým deformáciám.
Ešte keby tak dodržiavali kamiony predpisanu rýchlosť 40km/h...


Na Slovensku sme zaviedli technológiu VIAPHONE v roku 2013 s predpokladom realizácie na mestských komunikácií v meste Michalovce. V roku 2016 EUROVIA SK použila technológiu VIAPHONE ® v Košiciach na Idanskej ulici, kde bolo položených 3 400 m2. Tohto roku sa realizoval VIAPHONE ® z hľadiska hluku na veľmi exponovanom úseku v obci Dvorianky, kde bolo položených cca 3 000 m2.
 

Na väčšine stavieb kde bola použitá technológia VIAPHONE ® boh vykonané merania hluku od ciopravy. Merania muioi Don vyKonavane ooiavoma zaKiactnymi metociami, metoaou sfjb „Štatistická metóda pri prejazde" a metódou CPX „Metódou tesnej blízkosti". Z výsledkov meraní vyplýva, že bežne dosiahnuteľný rozdiel v hladine hluku medzi bežne používanými asfaltovými zmesami a asfaltovou zmesou VIAPHONE ® je 2,5 - 4 dB (A), čo sa dá podľa akustických príručiek prirovnať k zníženiu intenzity dopravy asi o polovicu.

Zloženie a vlastnosti zmesi Viaphone:

VIAPHONE ® je asfaltová zmes zrnitosti 0/6 alebo 0/8 mm pre tenké obrusnej vrstvy (BBTM) s pretržitou krivkou zrnitosti s vysokým obsahom hrubého kameniva. Ako spojivo sa používa polymérmi modifikovaný asfalt s prídaním organických vlákien. Vlákna napustené asfaltom pôsobia ako "tlmič hluku". Pre výrobu zmesi sa používa vybrané kamenivo, ktoré zaisťuje veľmi dobré protišmykové vlastnosti položenej vrstvy. Zmes sa pokladá zvyčajne v hrúbkach 25 mm a má vynikajúcu odolnosť proti trvalým deformáciám.

Zmes VIAPHONE ® vyvinula spoločnosť Eurovia vo Francúzsku v spolupráci s francúzskou štátnou správou v rámci tzv. Charty cestných inovácií. Francúzske riaditeľstvo diaľnic vydalo pre VIAPHONE ® prvé technické schválenie ako pre asfaltovú zmes s nízkou hlučnosťou - Avis Technique No . 120 v roku 2000. Osvedčenie Avis Technique potvrdzuje, že tento typ obrusnej
Technologie EUROVIA pre ochranu životného prostredia
vrstvy zaisťuje zníženie valivého hluku, dobré drenážne vlastnosti a veľmi dobré protišmykové vlastnosti.

Nízka hlučnosť a odolnosť proti trvalým deformáciám
Zloženie, pretržitá krivka zrnitosti a prítomnosť vlákien zabezpečuje zmesi VIAPHONE © významné zníženie valivého hluku a veľmi dobrú odolnosť proti trvalým deformáciám.

PDF: http://www.arr.sk/file/aktuality_file494.pdf

Informacie uvedené na odbornej medzinárodnej konferencii "Doprava v Košickom regione do roku 

2020" konanej 7.-8. septembra 2017.
Info na stránke:  http://www.doprava2020.sk/

http://www.eurovia.cz/download/VIAPHONE_NEW.pdf