NRSR UZNESENIE VÝBOR PLPaNM 17.05.2016

Výbor NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny žiada ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho o predloženie písomnej informácie o opatreniach na riešenie situácie v obci Dvorianky na Hlavnej ulici s ohľadom na zastavenie tendra na nákup a umiestnenie kontrolných radarov do 30. júna 2016.

AKTUÁLNE 10.06.2016

Výbor NRSR pre ľudské práva - prišla odpoveď od ministra dopravy - Výbor to považuje za nedostačujúcu odpoveď, posielaju to naspäť na dopracovanie... 

Info od predsedníčky výboru: 

"Nam uz prisla i odpoved, bohuzial vraciame ministerstvu na dopracovanie, lebo v odpovedi sa zamerali len na radary, ktore su v posobnosti min.vnitra, takze NEMOZU konat, ale o inych opatreniach ani slovo..."

Najbližšie zasadanie výboru: 14. 6. 20168:30 - 9:10 budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“, zasadacia miestnosť výboru na 2. poschodí

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

  

4. schôdza výboru Č. CRD-844/2016 

  

13

Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

pre ľudské práva a národnostné menšiny

zo 17. mája 2016

 

k žiadosti petičného výboru Dvorianky o pomoc 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky 

pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

A. berie na vedomie

žiadosť petičného výboru Dvorianky o pomoc pri riešení problému dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, kde kamiónová doprava dlhodobo poškodzuje zdravie občanov ako aj ich majetok,

 

B . žiada

ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho o predloženie písomnej informácie o opatreniach na riešenie situácie s ohľadom na zastavenie tendra na nákup a umiestnenie kontrolných radarov do 30. júna 2016.

 

Erika Jurinová 

predsedníčka výboru

 

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA a národnostné menšiny

Zapisnica zo 4. schôdze Výboru NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny zo 17. mája 2016

 

Prítomní: 10 (podľa prezenčnej listiny)

O ospravedlnenie svojej neprítomnosti požiadal poslanec Milan Mazurek.

Schôdzu viedla predsedníčka výboru Erika Jurinová. 

 

K bodu 6

Predsedníčka výboru ďalej informovala o podaní petičného výboru Dvorianky vo veci poškodzovania zdravia a majetku obce spôsobené kamiónovou dopravou a zároveň predložila aj návrh na uznesenie výboru (žiadosť ministrovi dopravy o zaslanie správy výboru do 30. augusta).

Hlasovanie o návrhu uznesenia vo veci poškodzovania zdravia ľudí nadmerným hlukom v Dvoriankach: 6/0/1. Uznesenie výboru č. 13 bolo schválené. 

 

PREZENČNÁ  LISTINA

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny

4. schôdza - 17. mája 2016

Erika Jurinová, predsedníčka výboru

prítomná

OĽANO-NOVA

O

Natália Blahová

prítomná

SaS

O

Martin Glváč

prítomný

SMER

K

Augustín Hambálek

prítomný

SMER

K

Mária Janíková

prítomná

SMER

K

Milan Mazurek

neprítomný

Kotleba - LSNS

 

Edita Pfundtner

prítomná

MOST-HÍD 

K

Jaroslav Ridoško

prítomný

SNS

K

Martina Šimkovičová

prítomná

SME RODINA - Boris Kollár 

O

Anna Verešová

prítomná

OĽANO-NOVA

O

Ľubomír Želiezka

prítomná

SMER

K

Zápisnica: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=255473

Prezenčná listina: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=255472