NOVÁ STAVBA I-79 DVORIANKY RIEŠENIE BEZPEČNOSTI - I.ETAPA

ETAPY - I/79 DVORIANKY RIESENIE BEZPECNOSTI

I.ETAPA - OBJEKT 100-00.1
- vybudovanie prvku upokojenia dopravy (km 0,000- km 0,293)
- oprava poškodených štrbinových žľabov (obj.100-0'0.1)
- úprava verejného osvetlenia (obj.600-00)
- rekultivácia dočasne zabratých plôch (obj.010-00)

II.ETAPA - OBJEKT 100-00.2
- osadenie sarnonivelačných poklopov
- výmena horných asfaltových vrstiev vozovky na ceste v prieťahu obcou v km 0,293 - km 1,070 (obj.100-00.2)

Dokumentacia:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/728466