STV1 - 02.02.2014

SPOPLATNENIE CIEST I.TRIEDY NEPOMOHLO

(02.02.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; ZUBÁK Zdeno)

SPOPLATNENIE CIEST I. TRIEDY NEPOMOHLO
 

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
"Spoplatnenie ďalších úsekov ciest I. triedy pre kamióny obciam veľmi nepomohlo. V Trebišovskom okrese sa ich počet znížil iba minimálne. Obyvateľov obťažuje hluk a otrasy ničia ich domy."

 

Zdeno ZUBÁK, redaktor:
"Najhoršia je situácia v obci Dvorianky. Spoplatnenie cesty I. triedy malo priniesť podľa ministerstva dopravy radikálne zníženie počtu kamiónov. Obyvateľom pred bránami síce už neprejde denne 1100 kamiónov ako doteraz, ale naďalej hrozivých 900 ťažkých nákladiakov."

 

Obyvateľ obce Dvorianky:
"Všetko nám tu praská, museli sme dať spevňovacie roxory, aby nám to nepraskalo. Toto je napríklad všetko nové teraz čo praská."

 

Martin KÓŇA, hovorca Ministerstva dopravy SR:
"Táto cesta je od začiatku tohto roka spoplatnená a tým pádom ju kamionisti nemajú dôvod zneužívať ako lacnú obchádzkovú trasu. Na druhej strane však treba poznamenať, že ide o cestu I. triedy, ktorá je určená pre cestnú dopravu bez obmedzenia."

 

Z. ZUBÁK:
"Rozpadajúce sa domy sú len časť problému. Hlukom trpí aj zdravie obyvateľov. Hluková štúdia odboru hygieny ministerstva dopravy v interiéri jedného z domov potvrdila prekročenie prípustných hodnôt cez deň o 10 decibelov a v noci dokonca o 14 decibelov."

 

M. KÓŇA:
"Na základe rozhodnutia útvaru vedúceho hygienika rezortu bol vydaný pokyn Slovenskej správe ciest zrealizovať cestný obchvat obce Dvorianky. Realizácia obchvatu by mala byť ukončená do 31. augusta 2023."

 

Písomné vyjadrenie Slovenskej správy ciest:
"Slovenská správ ciest Bratislava už vykonala všetky možné dostupné technické opatrenia na obmedzenie jestvujúceho hluku z dopravy. Zo záveru hlukovej štúdie vyplýva, že najúčinnejším a koncepčným riešením je realizácia opatrenia -vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu tzn. vybudovaním obchvatu obce."

 

Z. ZUBÁK:
"Slovenská správa ciest len o niekoľko kilometrov ďalej začala s predprojektovou dokumentáciou obchvatu obce Hriadky, no zrejme ho nedokončí."

 

Vyjadrenie Slovenskej správy ciest:
"Stavba Hriadky -Trebišov preložka, na ktorú už máme zabezpečenú časť predprojektovej prípravy aj proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavená."

 

Ján VITKOVIČ, predseda petičného výboru Dvorianky:
"Bude tam naďalej hluk a tá istá situácia, ktorá je. S rozpadajúcimi sa domami, čo je menší problém v porovnaní s ohrozením priamym zdravia."

 

Z. ZUBÁK:
"Kamióny smerujúce do Rumunska inú možnosť cesty nemajú. Trpia aj ďalšie obce na trase do Maďarska."

 

Pavol BALOGH, starosta obce Čerhov:
"Predtým to boli len autá, ktoré idú dole na Balkán, čiže to boli Rumuni, Bulhari, ale teraz pribudli Ukrajinci, Rusi, Slovinci, Litva."

 

Obyvatelia Čerhova:
"Domy pukajú, veľké problémy sú to."
"V lete sme robili, v zime popraská a v lete každý rok toto isté robíme."

 

Z. ZUBÁK:
"Obyvatelia postihnutých obcí chcú v marci zastaviť premávku kamiónov po ich cestách a upozorniť tak na kritický stav kamiónovej dopravy. Zdeno ZUBÁK, RTVS."