Vstup do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova - značka "nerovnosti"

(Stav: 01.12.2014 - značka "nerovnosti") 

Po 5 rokoch od kompletnej rekonštrukcie (2009) cesta v stave POZOR NEROVNOSTI !  Značka A5 - značka upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne...