OBČAN ZA DVERAMI 2019

RTVS pripravila ďalšiu relaciu Občan za dverami, kde sa redaktor RTVS Peter Navrátil pozrel na stav riešenia dopravy v obci Dvorianky po 5 rokoch. Vysielanie reportáže 05.05.2019 !

 

Obchvat obce nebude a tichý asfalt za 700.000 EUR nie je riešenim - tichý asfalt nepriniesol projektované zníženie hluku - 90% vozidiel v obci nedodržuje predpísanu maximálnu rýchlosť 40km/h !  Pritom štátne úrady kamuflujú strategické dokumenty, merania hluku, závery študie realizovateľnosti, že preložka cesty je podľa ministerstva iba riešenie rekonštrukcie cesty v pôvodnej trase ?  Je to kamufláž na štátnej úrovni !

 

Stav neriešenia hlukových pomerov pred RD 126 v obci Dvorianky opakovane preveruje Generálna prokuratúra SR, tiež preveuje stav Kancelaria prezidenta SR, kontrolu pripravuje Úrad vlady SR, stav preveruje aj Verejná ochrankyňa práv, ktorá už raz potvrdila porušenie ústavnych prav obyvateľov v obci - základne  právo na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, poslanci NRSR pripravujú aj ďalšie interpelacie na ministrov ako aj RTVS pripravuje uvedenú relaciu OBČAN ZA DVERAMI.

 

Štátne úrady kamuflujú riešenie hlukových pomerov v obci Dvorianky
https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/508030/statne-urady-kamufluju-riesenie-hlukovych-pomerov-v-obci-dvorianky.html

 
 

OBČAN ZA DVERAMI 2019