Kolóna 4-5 aj 6 kamionov...

Kolóna 4-5 aj dokonca 6 kamionov prechádza bežne obcou nepovolenou rýchlosťou a to dokonca aj cez víkend... Ako preukázali merania v smere na Hriadky (kde je 40km/h) pohybujúce sa vozidlá väčšinou prekračujú uvedenú povolenú rýchlosť - nie je zvláštnosťou, že menšia kolóna NA sa pohybuje v tomto smere rýchlosťou 60 až 70 km/h. Samostatne jazdiace NA, a najmä OA, sa takouto rýchlosťou v tomto smere pohybujú bežne (znalecký posudok hluku strana 15).

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci !

Počas merania hluku (jul-2014) bola priebežne sledovaná rýchlosť vozidiel. V referenčnom časovom intervale noc približne 30 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 30 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maxi-málnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 30% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 10% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

V referenčnom časovom intervale deň a večer približne 35 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 40 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 20 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 5 %z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h (meranie hluku jul-2014).

Bližšie info: KOLÓNY KAMIONOV