Čierne čmuhy z brzdenia kamionov priamo pred rodinnymi domami ...

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci spôsobuje neuveriteľné peklo - hluk, otrasy a smrad z bzrdenia kamionov ! Toto všetko už viac ako 4 roky ! Piskot brzd, brunenie motorov, trasúce sa rodinne domy - peklo už viac ako 4 roky !

ČMUHY Z BRZDENIA