JANUÁR 2016

STAV KAMIONOV 2016

03.01.2016 

Situacia v noci z nedele na pondelok 03.01.2016 v čase cca 23:00, spustu kamionov na Hlavnej ulici brzdi stále pred rodinnými domami v mieste nevhodne umiestneneho spomalovača. Otrasy, piskot brzd, hučanie motora, hluk, vibracie emisie... 

Blázinec na Hlavnej ulici pokračuje aj v roku 2016 !

06.01.2016

Večer po 22:00 kamiony, ktoré cez deň kôli štátnemu sviatku stáli, to dobehli... 

Celú ďalšiu nedeľnú noc až do rána kamiony na Hlavnej ulici zase rušia spánok !

Ani jeden kamion nejde 40 km/h ...

08.01.2016 

Stav kamionovej dopravy prechadzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79 v roku 2016 - piatok 08.01.2016 v čase 10:00 - 17:00

Na videu v čase 11:00-17:00 (6 hodin) prešlo cca 180 nákladnych vozidiel.

Teda 30 nakladiakov za 1 hodinu - t.j. každé 2 minúty 1 nákladne vozidlo !