STAV - AUGUST 2013

STAV:  SOBOTA - SOBOTA

Bežný letný týždeň na Hlavnej ulici pohľadom kamery .......

VIDEO KANAL YOUTUBE