MERANIE HLUKU SSC 06-2012

DOTERAJŠIE MERANIA HLUKU

VÝSLEDKY MERANIA - Prekročený hluk

Slovenská správa ciest zorganizovala meranie hluku za 24 hodinovej asistencie polície - polícia 24 hodín pred RD merala rýchlosť a súčasne odborná firma merala hluk !


Stanovisko Okresneho riaditelstva policajneho zboru v Trebisove, okresny dopravny inspektorat list cislo ORPZ-TV-ODI-305/2012 zo dna 06.09.2012 :

Podla nasho nazoru zvyseny hluk pri prejazde spomalovacimi ostrovekmi je sposobny brzdenim nakladnych motorovych vozidiel vchadzajucich do obce postupnym znizenim rychlosti z 90 km/h na 70 za -40-50 km/h.
To potvrdili aj merania hlucnosti v obci.

Merania hlucnosti sposobene cestnou premavkou boli v obci vykonavane:
• 07.09.2011, 09.09.2011, 21/09.2011 Uradom verejneho zdravotnictva MDVRR SR
• Opakovane Utvarom veduceho hygienika MDVRR SR v dnoch 06.-12.06.2012
• Slovenskou spravou ciest 21. A 28.06.2012 za nepretrzitej asistencie sluzby dopravnej policie ODI OR PZ Trebisov a KDI KR PZ Kosice, ktori pocas merania kontrolovali dodrziavanie pravidiel cestnej premavky.

Pri vsetkych tychto meraniach bolo zistene prekrocenie pripustnych hodnot hluku, vratane kontroly zo dna 21. a 28.06.2012, cim blo preukazane, ze pricinou zvyseneho hluku v obci nie je len nedodrziavanie rychlosti jazdy motorovych vozidiel (stanovisko MDVRR SR cislo 19285/2012/1141 OK-49437 zo dna 31.08.2012).

VÝSLEDKY MERANIA - Prekročený hluk

Takto to vyzeralo vo vnutri, prekrocenie hluku v noci min. o 2 dB ....

Meranie vonku pred RD, prekrocenie hluku v noci o 15 dB ....

V noci pri prejazde kamiona hluk v izbe az 54 dB !

MERANIE