POŽIADAVKA NA PREDBEŽNÉ PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 16.05.2013

--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------
Predmet: Podnet - Dvorianky - ohrozenie zdravia obyvatelstva - 16.05.2013
Dátum:  Štv, Máj 16, 2013 11:42
Komu:    Irena.Mikova@mindop.sk
Kópia:    Lubomir.Hano@mindop.sk
--------------------------------------------------------------------------

Útvar vedúceho hygienika rezortu
MDVRR SR
Oddelenie oblastného hygienika Košice
Štefánikova 50/A,
040 00 Košice
vedúca oddelenia: MUDr. Irena Miková
email: Irena.Mikova@mindop.sk

 

VEC: Podnet - spravne konanie s SSC cislo 488/702/2011/BA2/MIK - hluk pred RD Dvorianky c.126 - predbezne opatrenia.

 

K podnetu uvadzam nasledujuce skutocnosti:

 

V navaznosti na opodstatneny podnet cislo 488/702/2011/BA2/MIK - hluk pred RD Dvorianky c.126 - spravne konanie s SSC uvadzam, ze v obci Dvorianky v okoli RD c.126 stale dochadza k znacnemu poskodzovaniu zdravia obyvatelstva hlukom a vibraciami nakolko sa sucasny zly zdrvavie ohrozujuci stav fyzicky na mieste neriesi a je nadalej realne ohrozene zdravie obyvatelstva.

 

V prilohe Vam zasielam fotografie aktualneho stavu (zo dna 28.04.2013)  VDZ (vodorovne dopravne znacenie) pred spomalovacim prvkom pri RD c.126 v obci Dvorianky - ako sucast podnetu zaslaneho na SSC (v prilohe subor "SSC-podnet-28.04.2013.pdf"), na ktorom je zretelne viditelne poskodenie reflexneho nateru – cierne cmuhy od brzdenia tazkej kamionovej dopravy na priecnych pruhoch a stredovej plnej ciare, v prilohe subory foto-01.JPG, foto-02.JP, foto-03.JPG.

 

Dalej na fotografiach je zretelne vidiet aj stopu brzdenia kamionovej dopravy, ktora je vo vyjazdenych kolajach priamo v mieste, kde bol realizovany kontrolny vrt – kolaje vznikaju prave v stope brzdenia – riesene ako deformacia vozovky.

Dalej v prilohe Vam zasielam aktualne informacie ohladne riesenia ohrozenia zdravia obyvatelstva v obci Dvorianky zo strany SSC – Slovenska sprava ciest ako subor "SSC-16.05.2013.pdf".
 
Znovu upozornujem, ze stav sa realne na mieste neriesi - prudke brzdenie kamionovej dopravy, a teda hlavne zdoraznujem, ze z tohto prudkeho brzdenia kamionovej dopravy priamo pred spomalovacim prvkom pri RD c.126 dochadza k vzniku velkeho hluku a vibracii (dosledok vzniku ciernych cmuch). Hluk je sposobovany aj samotnym brzdenim kolesami - piskot kolies ako aj hucanim motora pri brzdeni, stav sa nijako nezmenil.

 

Dalej upozornujem v navaznosti na spravne konanie s SSC cislo 488/702/2011/BA2/MIK - hluk pred RD Dvorianky c.126, ze realizacia trvalych protihlukovych opatreni bude realizovana az v termine 01-2014 az 06-2014 a teda zjavne v tomto roku 2013 nedojde k ziadnym technickym upravam v tomto useku cesty I/79 pred RD c.126 a to ani nebudu realizovane ziadne docasne upravy na eliminaciu hluku a vibracii z brzdenia kamionovej dopravy.

 

Ziadam teda touto cestou o zabezpecenie realizacie predbeznych opatreni - o realizaciu adekvatnych docasnych opatreni, ktore by docasne zmiernili hluk a vibracie z brzdenia kamionovej dopravy pred RD c.126 - navaznost na spravne konanie s SSC cislo 488/702/2011/BA2/MIK - hluk pred RD Dvorianky c.126. Napriklad osadenie docasneho dopravneho znacenia priamo do vozovky, ktore by nutilo tazku kamionovu dopravu priamo brzdit este pred samotnou obcou - pred prvymi RD.

 

PRILOHY:
1. SSC-podnet-28.04.2013.pdf
2. SSC-16.05.2013.pdf


Dakujem a ostavam s pozdravom


Ing.Vitkovic Jan
peticny vybor Dvorianky
 

--------------------------------------------------------------------------

Predmet:   Infozákon - sprístupnenie informácií
Od:      Kmeťová Viktória < viktoria.kmetova@ssc.sk >
Dátum:  Štv, Máj 16, 2013 10:14
--------------------------------------------------------------------------

Naša Zn.: 383/2013/2220/16978

 

Dobrý deň pán  Ing.Vitkovic,

na základe Vašich žiadostí zo dňa 22. 04. 2013 ohľadom odstránenia vady deformácie vozovky, ako aj projektu pod názvom "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach" Vám v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám , ako povinná osoba,  v prílohe a v dole uvedenom texte  sprístupňujeme požadované informácie.

 

Slovenská správa ciest zaradila stavbu pod názvom  " I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti"  do návrhu Kontraktu na rok 2013.
Naše plánované  postupy ako aj termíny sa odvíjajú od zaradenia stavby do Kontraktu, ako aj  od pridelených finančných prostriedkov na stavbu v prílohách Kontraktu na rok 2013.

 

Na základe rozhodnutia ÚVZ MDVRR SR, Oddelenia oblastného hygienika Košice nám boli stanovené termíny :

V prvej  etape SSC zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie.
V druhej etape SSC zabezpečí na základe výsledkov hlukovej štúdie  projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení   - v termíne do 31.12.2013.

 

V zmysle výsledkov hlukovej štúdie a z projektovej dokumentácie SSC zabezpečí stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení   - v termíne do 30.6.2014

 

Termín prípadnej realizácie sa bude opäť odvíjať od zaradenia stavby do Kontraktu, ako aj  od pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na stavbu na rok 2014.


S pozdravom

 

Mgr. Viktória Kmeťová

vedúca oddelenia výmeny informácií

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

tel.: +421 2 502 55 340
fax: +421 2 555 68 268
mobil: 0903 256 140
mail: viktoria.kmetova@ssc.sk

 

 

List OUDKE zo dňa 27.05.2013