OUDKE-18.02.2013

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice realizuje Štátny odborný dozor na ceste I/79 vzhľadom na poškodzovanie komunikacie kamionovou dopravou tranzit Poľsko-Maďarsko.

 

Vaše číslo/zo dňa: /29.11.2012
Naše číslo vybvuje/Linka Košice: 2013/00205-2 Ing. Halapi/6001343 11.2.2013

VEC:  Oznámenie o výsledku podania na poškodenie pozemnej komunikácie I. triedy č. 1/79 v obci Dvorianky v zmysle § 4 písm. c) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe Vami podaného podnetu na poškodenie pozemnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky zo dňa 29.12.2012 a zaevidovanej dňa 4.1.2013 na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach Vám oznamuje, že Vaša sťažnosť - podanie bude vybavené podľa osobitného predpisu a to § 3c odst. 1 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. To znamená, že náš úrad vykoná štátny odborný dozor za účasti majetkového správcu ciest SSC, IVSC Košice a Dopravného inšpektorátu, OR PZSR v Trebišove o čom Vás budeme informovať.

S pozdravom

JUDr. Viktor Zvolenský riaditeľ

 

 

SŤAŽNOSŤ 29. decembra 2012

Odoslané: 29. decembra 2012 19:42
Komu: kudke@ke.kud.gov.sk
Kópia: jan.halapi@ke.kud.gov.sk ; viktor.zvolensky@ke.kud.gov.sk
Predmet: Staznost proti vybaveniu staznosti - 29.12.2012
Dôležitosť: Vysoká


Dobry den,

touto cestou podavam staznost proti vybaveniu staznosti na poskodenie pozemnej komunikacie cesty I. triedy c.I/79 v obci Dvorianky v navaznosti na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy,  staznost podavam podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. – zakon o staznostiach.


K staznosti uvadzam, ze listom cislo 2012/03446-2 zo dna 20.12.2012, ktory mi bol doruceny dna 29.12.2012, ste mi oznamili sposob vybavenia mojej staznosti, kde uvadzate, ze moju staznost vyhodnocujete ako neopodstatnenu (subor v prilohe „KUDKE-29.12.2012.pdf“).


Touto cestou vyjadrujem nesuhlas s vybavenim mojej staznosti  - Vas list cislo 2012/03446-2 zo dna 20.12.2012.


Upozornujem, ze podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. staznost, v ktorej stazovatel vyjadruje nesuhlas s vybavovanim alebo odlozenim svojej predchadzajucej staznosti je novou staznostou proti postupu organu verejnej spravy pri vybavovani staznosti alebo pri odlozeni staznosti.


Podla mojho nazoru ste nespravne vyhodnotili moju staznost ako neopodstatnenu a k tejto novej staznosti teda uvadzam nasledujuce skutocnosti:

 

1.

Uvedenu staznost podla mojho nazarou Vas urad neposudzoval z komplexneho hladiska a teda neposudzoval vsetky okolnosti. Uvadzam, ze po useku cesty I/79 v obci Dvorianky je realizovana tranzitna medzinarodna kamionova doprava na trase Polsko-Madarsko, ktora sposobuje podla mojho nazoru poskodzovanie cesty I/79 ako aj ohrozuje priamo zdravie obyvatelstva a dalej uvadzam, ze tato cesta v sucasnosti nieje spoplatnena pre kamionovu dopravu.


Dalej v prilohe pripajam fotografie stavu cesty tesne za obcou Dvorianky smerom na Trebisov, kde je jasne vidiet lepene useky asfaltu a zjavne nerovnosti komunikacie, tieto nerovnosti su dokonca oznacene dopravnou znackou nerovnost cesty (foto z 27.10.2012 v prilohe).  Uvedena cast vozovky, ktora je v dezolatnom stave (lepena asfaltom na viacerych miestach) sposobuje pri prejazde tazkej kamionovej dopravy znacny hluk, ktory je pocutelny priamo v obci, vzhladom k tomu, ze rychlost nie je nijako obmedzena  pre zly stav tohto useku cesty, uvedeny hluk prispieva k realnemu ohrozeniu zdravia obyvatelstva v obci.


Dalej uvadzam, ze cesta I/79 nie je spoplatnena cela a z uvedeneho dovodu uz bola na ministerstve dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky dorucena ziadost starostov obci znameho regionu, obce Cerhov, Velatin, Zemplinsky Branc, Vojcice, Hriadky, Dvorianky, Parchovany a tiez primatora mesta Trebisov, aby doslo k spoplatneniu aj tohto useku alebo tej casti, ktora nie je spoplatnena na danej ceste I/79, nakolko kamionova doprava cez obce je prehustena, nie su dodrzane dopravne predpisy o maximalnej povolenej rychlosti a vyuzivaju tuto trasu namiesto spoplatneneho useku cesty I/68 s pripojenim na D1 na Presov, alebo naopak – tato informacia je z odpovede byvaleho ministra dopravy na hodine otazok (otazka od: Gyorgy Juhasz 4.2.2010).


Spoplatnenie uvedeneho useku celej cesty I/79 by podla nasho nazorou (peticny vybor Dvorianky) tiez v znacnej miere prispelo k rieseniu problemu ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici ako aj  teda v dalsich obciach a to znizenim tranzitu kamionovej dopravy cez tieto obce, ktora by podla nasho nazoru vo vacsej miere pouzivala trasu po ceste I/68 s pripojenim na D1 na Presov.


Podla nasho  nazoru je potrebne sa zamysliet nad tranzitom kamionovej dopravy po ceste I/79 Madarsko-Polsko, tento tranzit prinasa obyvatelom regionu iba neprijemnosti  a to ohrozenie vlastneho zdravia ako aj poskodzovanie majetku.  Podla mojho nazoru je v kazdom pripade potrebne medzinarodny tranzit viest cez dialnicne useky v regione ako aj cez cesty urcene na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy – schvalene dopravne koridory.

 

2.

V prilohe pripajam list z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR cislo 25571/2012/OK z.72434 zo dna 18.12.2012 a list cislo 25572/2012/1141 OK-72491. Uvadzam, ze sucasna situacia - ohrozenie zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici nieje stale ku dnesnemu dnu ani po viac ako 1 rocnom rieseni vyriesena - realne ohrozenie zdravia obyvatelstva stale pretrvava. Tento zaver potvrdzuje aj posledne 4. meranie imisii hluku pred RD c.126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.


Dalej uvadzam, ze fyzickym pozorovanim nakladnej kamionovej dopravy u nas v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pozorujeme evidencne cisla prechadzajucich kamionov v oboch smeroch a to vo velkej miere z Polskej republiky, dalej su to krajiny Rumunsko, Lotysko, Litva, Bielorusko, Bulharsko - jednoznacne sa teda jedna o medzinarodny tranzit kamionovej dopravy sice po ceste I.triedy, ktora nieje ale zaradena medzi cesty urcene na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy.


Dalej uvadzam, ze cez obec Dvorianky vedie cesta I.triedy cislo I79 (cesta nieje zaradena v ziadnom z medzinarodnych tranzitov pre kamionovu dopravu),  po ktorej je podla nasho nazoru (peticny vybor Dvorianky) realizovana tranzitna medzinarodna doprava POLSKO-MADARSKO po trase I73-I18-I79, doprava v obci Dvorianky je znacne prehustena, nie su dodrziavane dopravne predpisy vratane maximalnej povolenej rychlosti a tento tranzit medzinarodnej nakladnej – kamionovej dopravy ohrozuje zdravie obyvatelstva ako aj sposobuje poskodzovanie rodinnych domov, co je teda riesene na Urade verejneho zdravotnictva MDVRR SR - podnet cislo 488/702/2011/BA2/MIK  a hromadny podnet cislo 2288/2992/2012/D3/MIK.


Podla mapy celostatneho scitania dopravy z roku 2010 (Kosicky a Presovsky kraj) na ktorej je zvyraznena trasa  I73-I18-I79, kde je teda vidno podla scitania, ze nakladna doprava na vstupe z Polskej rebupliky - cesta I73 ma hodnotu 2.264 po Svidnik, dalej po ceste I73 a I18 ma hodnotu cca 2.400 az po Vranov nad Toplov a dalej po ceste I79 je to 1230 nakladnych automobilov na prejazde obcou Dvorianky, dalej toto dopravne zatazenie smeruje po ceste I79 v hodnote cca 1200 az k hraniciam s Madarskou republikou.


Zdoraznujem, ze ministerstvo nevylucuje, ze uvedena nakladna kamionova doprava zo zahranicnymi evidencnymi cislami v obci Dvorianky je tranzitnou medzinarodnou kamionovou dopravou a aj napriek uvedenym skutocnostiam neplanuje Vas urad aktivne uvedeny stav riesit.


Dalej uvadzam, ze podla STN 736101 je zakladna ramcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak tato kategoria pre dvojpruhove komunikacie nepostacuje, pouzije sa kategorizacia pre stvorpruhove komunikacie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 urcuje minimalne sirkove usporiadanie komunikacie s medzinarodnou dopravou (europske cesty). Pri ostatnych cestach I.triedy je mozne pouzit kategoriu C9,5 ak je postacujuca, aj ked uvedena STN sa aplikuje na novo postavene cesty je tu jasne deklarovane sirkove usporiadanie pre cesty I.triedy.


Pritom cesta I.triedy I/79 je uzka (cca C 8 - 9,5) bez sirsich krajnic, cesta vznikla iba prekategorizovanim cesty II. triedy cislo 553, teda ma parametre cesty II.triedy a nie je vzhladom k tymto skutocnostiam porovnatelna z cestou E50.

 

3.

V prilohe Vam zasielam list z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR - sekcia zalezitosti EU a medzinarodnych vztahov - oddelenie programovania dopravnej infrastruktury - list cislo 02372/2012/SZMV/z.6589 zo dna 13.01.2012 – rozhodnutie pre zmenu operacneho programu doprava 2007-2013, v ktorom ministerstvo uvadza, ze aj Kosicky samospravny kraj listom c.1302/2011-RU15/39174 zo dna 20.12.2011 povazuje za prioritne v ramci zameru Modernizacie a vystavby ciest I.triedy, v zaujme bezpecnosti cestnej premavky a ochrany ciest v Kosickom kraji, zaradenie navrhovanej stavby "Prvky upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky" - vysoka intenzita cestnej dopravy, nedodrziavanie povolenej rychlosti.


Zdoraznujem, ze Kosicky samospravny kraj este na konci roka 2011 navrhoval v zaujme bezpecnosti cestnej premavky a ochrany ciest v Kosickom kraji zaradenie navrhovanej stavby v obci Dvorianky - riesenie nedodrziavania povolenej rychlosti v obci.


Za peticny vybor uvadzam, ze ziadame prioritne riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy komplexne a to v prvom rade prvkami upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky, tak ako sa to uvadza v liste Kosickeho samospravneho kraja c.1302/2011-RU15/39174 zo dna 20.12.2011 a to teda na zaklade uz zaslaneho navrhu riesenia - komplexne riesenie - "Dvorianky-komplexne-riesenie.pdf" v kombinacii s prvkami ako semafor riadeny radarom ako aj riesenim uvedeneho dezolatneho stavu vozovky pred obcou Dvorianky smerom na Trebisov a riesenim obmedzenia medzinarodneho tranzitu.

 

Tato staznost bude zaslana podpisana doporucene slovenskou postou.


PRILOHY:
1.KUDKE-29.12.2012.pdf
2.foto-01.JPG
3.foto-02.JPG
4.foto-03.JPG
5.foto-04.JPG
6.foto-05.JPG
7.foto-06.JPG
8.foto-07.JPG
9.foto-08.JPG
10.MDSR-OP-Doprava-13.01.2012.pdf
11.Dvorianky-I79-KSK-poziadavka.jpg
12.MDSR-18.12.2012-meranie.pdf
13.MDSR-18.12.2012-postup.pdf

 

Dakujem a ostavam s pozdravom


Ing.Vitkovic Jan
Peticny vybor Dvorianky