OUDKE-list zo dňa 19.06.2013

VÁŽENIE KAMIONOVEJ DOPRAVY