MDSR-17.06.2013 - Kancelária ministra

Sťažnosť zaslaná na Úrad vlády SR dňa 03.06.2013

Predmet: RE: Podnet postupeny z Uradu vlady SR - 03.06.2013 - informovanie
Od:          Kán, Boris < Boris.Kan@mindop.sk >
Dátum:   Pon, Jún 17, 2013 13:01
Kópia:     "Info" < info@mindop.sk >
                 Lehotayová, Lucia < Lucia.Lehotayova@mindop.sk >
--------------------------------------------------------------------------

Vážený pán Vitkovič,

ďovoľujem si Vás informovať, že predmetná vec – sťažnosť je momentálne v štádiu riešenia a o jeho výsledkoch budete okamžite informovaný.

Ďakujem za pochopenie.


S pozdravom

Boris Kán


Mgr. Boris Kán

Kancelária ministra
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
tel: +421 2 59 494 750
mobil: +421 905 717 460
fax: +421-2/52731440
e-mail: boris.kan@mindop.sk