SSC-08.07.2013

Spristupnenie informacii SSC ohladne vazenia kamionovej dopravy na ceste I/79.

 

Kľúčovým meracím bodom pre úsek cesty I/79 Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto je hraničný prechod Vyšné Nemecké !

 

1. Úradné meranie nápravových tlakov a celkovej hmotnosti jazdných súprav je realizované na vytypovaných miestach (bezpečnosť premávky, odstavné miesta, sklon komunikácie, redundancia meraní a pod.). Kľúčovým meracím bodom pre úsek cesty I/79 Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto je hraničný prechod Vyšné Nemecké,  kde sú  vážené všetky kamióny vstupujúce do Schengenského priestoru. Okrem toho je na  úseku cesty I/79  Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto realizované aj váženie tzv. mobilnými váhami.

Prehľad váženímobilnými váhami na ceste I/79 úsek Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto za roky 2011 až 2013 (celkový počet zvážených vozidiel/z toho preťažených):

r. 2011 – 63/9t.z.14,3%

r. 2012 – 71/1t.z.1,4%

r. 2013 (do mája) – 9/0zatiaľ 0%

 

2.   Ako vidno z predchádzajúcich údajov, trend počtu preťažených jazdných súprav na tomto  úseku je klesajúci .

       

3. V súvislosti s poškodzovaním cesty I/79 (úsek Vranov nad Topľou - Slovenské Nove Mesto) aj  vplyvom ťažkej dopravy bola v roku 2011 a 2012 na predmetnom úseku realizovaná oprava  vozovky v prieťahu obce I/79 Sečovská Polianka v dĺžke 3,691 km, I/79 Trebišov Cukrovarská  ul. v dĺžke 2,375m a I/79 Trebišov ul. kpt.Nálepku 3,040m.

 

Podaná sťažnosť  - 08.07.2013

Na neodborne spristupnene informacie SSC ohladne vazenia kamionovej dopravy na ceste I/79.

 

Od: Ing. Ján Vitkovič

Odoslané: 8. júla 2013 17:39
Komu: zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Kópia: info@mindop.sk
Predmet: Staznost – SSC spristupnenie informacii - 08.07.2013
Dôležitosť: Vysoká

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU

Ing. Zoltán TAKÁCS

zoltan.takacs@telecom.gov.sk

Námestie slobody č. 6

810 05 Bratislava

 

VEC: Staznost na postup Slovenskej spravy ciest pri spristupnovani informacii podla zakona c.211/2000 Z.z – nedostatocne a neodborne informacie zo dna 08.07.2013

 

Touto cestou podavam staznost na postup Slovenskej spravy ciest a to konkretne na postup pri spristupnovani informacii podla zakona c.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam, ktore SSC spristupnila dna 08.07.2013.

 

K staznosti uvadzam nasledujuce skutocnosti:

 

Dna 08.07.2013 Slovenska sprava ciest – Generalne riaditelstvo – oddelenie vymeny informacii - SSC GR spristupnilo informacie na zaklade zakona c.211/2000 Z.z., list cislo 383/2013/2220/24157 zo dna 08.07.2013, v prilohe prikladam subor „SSC-08.07.2013.pdf“.

 

Podla mojho nazoru su uvedene spristupnene informacie neodborne, neuplne a neposkytuju uplne a konktretne odpovede na podanu ziadost o informacie.

 

Uvadzam nasledujuce skutocnosti, ktore nie su podla mojho nazoru z odborneho hladiska spravne:

 

  1. Klucovym meracim bodom pre usek cesty I/79 Vranov nad Toplou – Slovenske Nove Mesto nemoze byt hranicny prechod Vysne Nemecke, pretoze tymto prechodom prechadza cesta E50 a nie cesta I/79. Po ceste I/79 v useku obce Dvorianky je realizovana tranzitna kamionova doprava na trase Polsko-Madarsko po cestach  I73-I18-I79, tuto skutocnost nevylucuje ani Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja, sekcia cestnej dopravy a pozmenych komunikacii. Na trase tranzitu Slovenske Nove Mesto – Vysny Komarnik nie je realizovane ziadne stacionarne vazenie na hranicnych priechodoch – trasa je v ramci Schengenskeho priestoru.  Len pre ilustraciu dna 05.07.2013 v nocnych hodinach 22:30 preslo obcou Dvorianky iba za 7 minut az 50 kamionov. Uvedene stanovisko SSC je podla mojho nazoru hrubo neodborne.

  1. Pocet mobilnych vazeni, ktore uvadza SSC na ceste I/79 je smiesny a to vzhladom na intenzitu nakladnej dopravy v useku cesty I/79 v obci Dvorianky, kde je intenzita minimalne 1.200 kamionov za 24 hodin (scitanie z roku 2010), teda rocne to je cca 264.000 kamionov na prejazde obcou Dvorianky. Argumentovat 63, 71 a dokonca iba 9 vazeniami za rok je pri tejto uvedenej intenzite podla mojho nazoru neodborne, dokonca uvededenie zaveru, ze trend poctu pretazenych kamionov je klesajuci je podla mojo nazoru hrubo neodborne.

  1. V spristupnenych informaciach SSC neuviedla konkretne informacie ohladne poskodzovania cesty I/79 tranzitnou nakladnnou tazkou kamionovou dopravou,  identifikacia pretazenia kamionovej dopravy a priame alebo nepriame poskodzovanie komunikacie I/79, SSC uviedla iba useky, ktore boli vzhladom na toto  poskodzovanie pretazenim opravovane.

Podla mojho nazoru sa jedna zo strany SSC o dlhodobo neodborny postup pri rieseni  dopravy na ceste I/79.

 

Ziadam preverit touto cestou postup SSC pri spristupnovani informacii podla zakona c.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.

 

Zaverom uvadzam, ze staznost bude na ministerstvo zaslana aj podpisana  doporucene slovenskou postou.

 

PRILOHY:

1. SSC-08.07.2013.pdf

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan

peticny vybor Dvorianky

http://dvorianky5.webnode.sk/