MDSR-UVH-26.07.2013

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR odporúča cestnému správnemu orgánu obmedziť v nočných hodinách jazdu tranzitnej kamionovej dopravy cez obec Dvorianky.

List číslo 08203/2013/D400/UVHR/46617  zo dňa 23.07.2013

 

Postupenie podnetu zákazu jazdy nákladných motorových vozidiel nad 3,5 ton cez obec Dvorianky cestnému správnemu orgánu .

 

Od: Martin Telepovsky [mailto: Martin.Telepovsky@minv.sk ]
Odoslané: 16. júla 2013 11:56
Komu: Ing.Vitkovic Jan
Predmet: Podnet - kritická dopravná situácia - DVORIANKY - 06-jún-2013

 

Váš podnet vo veci zákazu jazdy nákladných motorových vozidiel nad 3,5 ton cez obec Dvorianky

bol  postúpený z dôvodu vecnej príslušnosti cestnému správnemu orgánu  - Obvodnému úradu

pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach (v zmysle zák.č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciach).

 

mjr. Ing. Martin Telepovský

riaditeľ ODI

Linka na podnet - PEKLO - CESTA I/79 - 06.07.2013