MDSR-08.07.2013

Prešetrenie sťažnosti postupenej z Uradu Vlády SR

Nie je mozne vedome v tomto demokratickom state poskodzovat zdravie obyvatelsta !

 

Nesúhlasíme s Vašim názorom, že Vami namietané kompetentné orgány sú v danej problematike nečinné. SSC zrealizovala v spolupráci s ObÚD Košice množstvo čiastkových riešení, a až po analýze výsledného efektu, pri ktorom sa preukázalo, že tieto čiastkové riešenia neviedli k odstráneniu problému, ÚVHR rozhodol o kompexnejšom riešení situácie, formou vypracovania projektu „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“. V súčasnosti (až do prijatia spomínaného projektu) jediným možným prostriedkom na zníženie hlučnosti je trvalý monitoring a kontrola dodržania rýchlosti motorových vozidiel pri vstupe do obce Dvorianky, nakoľko (ako bolo tiež preukázané) na hluku z dopravy sa podieľajú účastníci cestnej dopravy (najmä tranzitnej), ktorí porušujú zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách tým, že nedodržiavajú maximálne povolenú rýchlosť v obci. Vykonávanie takejto kontroly je v kompetencii príslušného dopravného inšpektorátu, teda nie ministerstva, ani SSC.

Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste rešpektovali predmetné rozhodnutie ÚVHR č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013, a aby ste sa svojimi podaniami neobracali na ministerstvo s námietkou na nečinnosť orgánu verejnej správy (SSC) pred uplynutím lehôt uvedených v predmetnom rozhodnutí, nakoľko ministerstvo je povinné uplatniť postup podľa § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach a takéto podanie Vám vrátiť.

 

PODANA SŤAŽNOSŤ PROTI VYBAVENIU SŤAŽNOSTI - 08.07.2013

Podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. staznost, v ktorej stazovatel vyjadruje nesuhlas s vybavovanim alebo odlozenim svojej predchadzajucej staznosti je novou staznostou proti postupu organu verejnej spravy pri vybavovani staznosti alebo pri odlozeni staznosti.

Nie je mozne vedome v tomto demokratickom state poskodzovat zdravie obyvatelsta !

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU
Ing. Zoltán TAKÁCS
zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

 

VEC: Staznost staznost proti vybaveniu staznosti – Vas list cislo 17949/2013/D132-OKSDD/40987 zo dna 01.07.2013

 

Dobry den,
touto cestou podavam staznost proti vybaveniu staznosti oznacenej ako podnet „Staznost  - Ohrozenie zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy - obec Dvorianky“ zo dna 19.05.2013, postupenej kancelarii ministra dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR  dna 30.05.2013 zo zo sekcie kontroly a boja proti korupcii Uradu vlady SR,  staznost podavam podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. – zakon o staznostiach.

K staznosti uvadzam, ze listom cislo 17949/2013/D132-OKSDD/40987 zo dna 01.07.2013, ktory mi bol doruceny dna 08.07.2013, v prilohe ako subor „MDSR-OKaSD-08.07.2013.pdf“, ste mi oznamili sposob vybavenia mojej staznosti ,  kde uvadzate,

citujem:

„Nesúhlasíme s Vašim názorom, že Vami namietané kompetentné orgány sú v danej problematike nečinné. SSC zrealizovala v spolupráci s ObÚD Košice množstvo čiastkových riešení, a až po analýze výsledného efektu, pri ktorom sa preukázalo, že tieto čiastkové riešenia neviedli k odstráneniu problému, ÚVHR rozhodol o kompexnejšom riešení situácie, formou vypracovania projektu „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“. V súčasnosti (až do prijatia spomínaného projektu) jediným možným prostriedkom na zníženie hlučnosti je trvalý monitoring a kontrola dodržania rýchlosti motorových vozidiel pri vstupe do obce Dvorianky, nakoľko (ako bolo tiež preukázané) na hluku z dopravy sa podieľajú účastníci cestnej dopravy (najmä tranzitnej), ktorí porušujú zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách tým, že nedodržiavajú maximálne povolenú rýchlosť v obci. Vykonávanie takejto kontroly je v kompetencii príslušného dopravného inšpektorátu, teda nie ministerstva, ani SSC.
Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste rešpektovali predmetné rozhodnutie ÚVHR č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013, a aby ste sa svojimi podaniami neobracali na ministerstvo s námietkou na nečinnosť orgánu verejnej správy (SSC) pred uplynutím lehôt uvedených v predmetnom rozhodnutí, nakoľko ministerstvo je povinné uplatniť postup podľa § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach a takéto podanie Vám vrátiť.“

 

Touto cestou vyjadrujem nesuhlas s vybavenim mojej staznosti  - Vas list cislo 17949/2013/D132-OKŠDD/40987 zo dna 01.07.2013.

 

Upozornujem, ze podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. staznost, v ktorej stazovatel vyjadruje nesuhlas s vybavovanim alebo odlozenim svojej predchadzajucej staznosti je novou staznostou proti postupu organu verejnej spravy pri vybavovani staznosti alebo pri odlozeni staznosti.

 

Podla mojho nazoru ste nespravne vyhodnotili moju staznost a k tejto novej staznosti teda uvadzam nasledujuce skutocnosti :

 

1. 
V uvedenej staznosti zo dna 19.05.2013 namietam nedostatocnu cinnost, takto to vyhodnotila sekcia kontroly a boja proti korupcii Uradu vlady SR, ako aj som tuto skutocnost oznamil elektronicky kancelarii ministra dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR.  Podla mojho nazoru Odbor kontroly, statneho dozoru a dohladu MDVaRR SR nepresetril cinnost kompetentnych organov na efektivnost a odbornost ich konania - nedostatocna cinnost.

 

2.
Uvadzam stanovisko  Okresneho riaditelstva policajneho zboru v Trebisove, okresny dopravny inspektorat, list cislo ORPZ-TV-ODI-305/2012 zo dna 06.09.2012, v prilohe ako sucast suboru „MVSR-PPZBA-11.09.2012.pdf“ :

Podla nasho nazoru zvyseny hluk pri prejazde spomalovacimi ostrovcekmi je sposobny brzdenim nakladnych motorovych vozidiel vchadzajucich do obce postupnym znizenim rychlosti z 90 km/h na 70 az 40-50 km/h.
To potvrdili aj merania hlucnosti v obci.

Merania hlucnosti sposobene cestnou premavkou boli v obci vykonavane:
• 07.09.2011, 09.09.2011, 21.09.2011 Uradom verejneho zdravotnictva MDVRR SR
• Opakovane Utvarom veduceho hygienika MDVRR SR v dnoch 06.-12.06.2012
• Slovenskou spravou ciest 21. A 28.06.2012 za nepretrzitej asistencie sluzby dopravnej policie ODI OR PZ Trebisov a KDI KR PZ Kosice, ktori pocas merania kontrolovali dodrziavanie pravidiel cestnej premavky.

Pri vsetkych tychto meraniach bolo zistene prekrocenie pripustnych hodnot hluku, vratane kontroly zo dna 21. a 28.06.2012, cim blo preukazane, ze pricinou zvyseneho hluku v obci nie je len nedodrziavanie rychlosti jazdy motorovych vozidiel (stanovisko MDVRR SR cislo 19285/2012/1141 OK-49437 zo dna 31.08.2012).

 

3.
Viacerymi staznostami podanymi na Odbor kontroly, statneho dozoru a dohladu MDVaRR SR som preukazal podla mojho nazoru nedostatocnu cinnost kompetentnych organov, ktora priamo zapricinila sucasny zdravie ohrozujuci stav.  Zdoraznujem, ze je potrebne si uvedomit, ze rozhodnutie UVHR c. 07659/2013/D404-UVHR/21088 zo dna 26.03.2013 je az z marca 2013, upozornujem, ze problem realneho poskodzovania zdravia obyvatelstva bol rieseny uz v roku 2007, kedy som uz vtedy upozornil na tento stav Slovensku spravu ciest.

 

4.
Uvadzam, ze respektujem predmetne rozhodnutie UVHR c. 07659/2013/D404-UVHR/21088 zo dna 26.03.2013, ale zdoraznujem, ze musim svojimi podaniami – staznostami upozornit ministerstvo na nedostatocnu a neodbornu cinnost  - postup kompetentnych organov v minulosti ako aj v sucasnosti, vratane (SSC) .

 

5.
Upozornujem, ze sucasny stav stale realne poskodzuje obyvatelstvo na Hlavnej ulici v obci Dvorianky  – v izbach pri ceste mam dlhodobo v nocnych hodinach hluk z cestnej dopravy (brzdenie kamionov pred RD), ktoreho hodntota prevysuje 50dB, co bolo potvrdene meranim hluku, tento stav realne poskodzuje moje zdravie. Som nuteny v zaujme ochrany svojho zdravia ako aj v zaujme ochrany zdravia ostatnych obyvatelov (ktorych zastupujem ako predseda peticneho vyboru peticie obcanov obce Dvorianky za riesenie zlej dopravnej - zdravie poskodzujucej situacie v obci) infomovat podnetmi kompetentne organy  (vratane ministerstva) o tomto zdravie poskodzujucom stave.

 

6.
Ak je situacia zlozita na riesenie (casovo, financne, projektovo), ako to uvadzate,  tak je nevyhnutne v zaujme poskodzovania zdravia obyvatelov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky hlukom a vibraciami z cestnej dopravy, aby ministerstvo urychlene zakazalo jazdu tazkym nakladnym vozidlam nad 3,5 ton cez obec Dvorianky do casu konecneho vyriesenia dopravnej situacie – nie je mozne predsa vedome v tomto demokratickom state poskodzovat  zdravie obyvatelsta.


Na zaver uvadzam, ze tato staznost bude na ministerstvo zaslana aj podpisana doporucene slovenskou postou.


PRILOHY:
1. MDSR-OKaSD-08.07.2013.pdf
2. MVSR-PPZBA-11.09.2012.pdf

Dakujem a ostavam s pozdravom


Ing.Vitkovic Jan
peticny vybor Dvorianky
http://dvorianky5.webnode.sk/