KRPZ-KE-16.07.2013

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
krajský dopravny inspektorat
Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice

                                                                                                                                OR PZ Trebisov
                                                                                                                                Okresný dopravný inšpektorát
                                                                                                                                M.R. Štefánika c.2319/180
                                                                                                                                07501 Trebišov

Váš list čisto/zo dňa
Naše cislo: KRPZ-KE-KDI-SS-072/2013 
Košice 9.07.2013
Vybavuje: kpt. Ing. Ľubos Popjak


Vec: Podnet - Kritická dopravná situácia - DVORIANKY - 06-júl. 2013- postúpenie

 

V prílohe listu Vám z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti zasielame podnet pána Ing. Jána Vitkoviča týkajúci sa neúnosnej dopravnej situácie na ceste 1/79 v obci Dvorianky z dôvodu prejazdu tranzitnej kamiónovej dopravy k priamemu vybaveniu.

 

Predmetný podnet vo veci váženia jazdných súprav bol postúpený oddeleniu cestného dozoru a špeciálnych kontrol krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach.

 

Prilohy: 1/2

Na vedomie: Ing. Ján Vitkovič

 

pplk. JUDr. Rastislav Plavčan
riaditeľ