24.03.2018

FOTO - AKTUÁLNY STAV

 

Atuálny stav po viac ako polroku od realizacie, účinnosť spomaľovania klesá, spomalenie je síce dostačujúce, ale stále je množstvo vozidiel, ktoré neposmaľujú a to hlavne kamiony a aj osobné vozidlá prechádzaju po stredovom deliacom ostrovčeku, ktorý je nízky a teda na spomaľovači nebrzdia, vidno to na vyjazdených čiernych úsekoch po bokoch na stredovom deliacom ostrovčeku...

 

25.03.2018

Na starom spomaľovači v noci niekto strhol dopravnú značku "prikázany smer"...