Vstup do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova - Presunutá značka

(Stav: 23.11.2013 - Presunutá značka "Začiatok obce") 

Občan za dverami STV1 03.02.2013 13:00 menu VIDEO - KONTRAKT 2013 NA NOVÝ PROJEKT: "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ menu: STAV AKTUALNE MDSR-27.02.2013.

PRESUN ZNAČKY 2013