Vstup do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova - spomaľovač priamo pred RD

Občan za dverami STV1 03.02.2013 13:00 menu VIDEO     -     KONTRAKT 2013 NA NOVÝ PROJEKT: "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ menu: STAV AKTUALNE MDSR-27.02.2013.

SPOMAĽOVAČ PRED RD

 VIDEO SPRAVY STV - SPOMAĽOVAČ PRED RD 

SPRÁVY STV