Vstup do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova - Informatívny radar

Občan za dverami STV1 03.02.2013 13:00 menu VIDEO - KONTRAKT 2013 NA NOVÝ PROJEKT: "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ menu: STAV AKTUALNE MDSR-27.02.2013.

Informatívny radar