Doklady počas vybavovania...

Občan za dverami STV1 03.02.2013 13:00 menu VIDEO     -     KONTRAKT 2013 NA NOVÝ PROJEKT: "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ menu: STAV AKTUALNE MDSR-27.02.2013.

SPRÁVNE KONANIE - SSC

OPODSTATNENÉ SŤAŽNOSTI

ČO SA PODARILO...