MÁJ 2017

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 20.05.2017

Aj v sobotu počas prác na I.etape stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" kamiony prechádzaju cez Hlavnú ulicu...