JÚN 2017

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 17.06.2017

Počas stavebných prác sú na Hlavnej ulici dopravné obmedzenia, kamiony "musia" jazdiť pomaly. Bude to ale takto aj po ukončení stavby po 10/2017 ?
Po ukončení I.etapy stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" osadia dopravnú značku maximálna povolená rýchlosť 40km/h na vjazde od Hriadok a súčasna 40km/h od Vranova ostáva, teda celá Hlavná ulica bude 40km/h v oboch smeroch...
Problém je ale v tom, že pôvodne riešenie Hlavnej ulice počítalo s osadením fotoradarov na Hlavnej ulici a teda teraz keď tieto radary nebudú, túto rýchlosť 40km/h nebude zase nikto dodržiavať... ;-)