STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 03.01.2017

Naďalej aj v novom roku 2017 sa situacia nemeni...
Kamionova doprava nedodržuje dopravné predpisy, noc či deň ani jeden kamion nejde 40km/h.

VIDEO "Prelet kamionov" nižšie.
Nariadene opatrenie z roku 2012 na zníženie hluku v obci a to značka 40km/h je stále neučinné.
Nariadene opatrenie z roku 2015 na zníženie hluku v obci a to stavba „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti“ nie je stále zrealzizované.
Hluk, otrasy a škodlivé emisie naďalej poškodzujú zdravie obyvateľov ako aj ich majetok...

Stavba na Hlavnej ulici pritom mešká už 308 dni...

Je neuveriteľné, že ministerstvo dopravy nariadilo tú to stavbu ešte 03.11.2014, teda celé 2 roky sa reálne nič na ceste nedeje...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

03.01.2017 - Prelet zahraničných kamionov na 40-ciatke...

Naďalej aj v novom roku 2017 sa situacia nemeni...
Kamionova doprava nedodržuje dopravné predpisy, noc či deň ani jeden kamion nejde 40km/h.
Hluk, otrasy a škodlivé emisie naďalej poškodzujú zdravie obyvateľov ako aj ich majetok...

Ilustračné video z preletu poľskych kamionov na Hlavnej ulici 03.01.2017 o cca 14:00.