STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 04.02.2017

Naďalej aj v novom roku 2017 a v mesiaci február sa situacia nemeni...
Kamionova doprava nedodržuje dopravné predpisy, neddržuj rýchlosť 40km/h.

Hluk, otrasy a škodlivé emisie naďalej poškodzujú zdravie obyvateľov ako aj ich majetok...

Stavba na Hlavnej ulici pritom mešká už 340 dni...

Je neuveriteľné, že ministerstvo dopravy nariadilo tú to stavbu ešte 03.11.2014...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

04.02.2017 - Rutiace sa rumunské kamiony po Hlavnej ulici...
Hustá hmla, viditeľnosť na krátku vzdialenosť, ale rumuni to režu...

04.02.2017  22:35 - Dvorianky noc na Hlavnej ulici 

Kamiony ani v noci nedodržujú predpisanu rýchlosť 40km/h...