DECEMBER 2017

Na Hlavnej ulici sú kamiony stále bez dozoru - nikto nedodržuje max. predpisanu rýchlosť 40km/h na prejazde obcou ! Množstvo kmionov sa rúti z oboch strán a vo vysokej rýchlosti prechádzaju cez obec. Kamiony sa valia v skupinách 2 - 3 - 4 kamionov naraz. Navyše žiadnu policajnu hliadku nevidno...

 

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 09.12.2017