AUGUST 2017

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 26.08.2017

Aj v sobotu v noci (21:00 - 22:00) počas zákazu jazdy kamionovej dopravy je na ulici množstvo kamionov...
Počas prác na I.etape stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" osadili dopravnú značku maximálna povolená rýchlosť 40km/h na vjazde od Hriadok a súčasna 40km/h od Vranova ostala, teda celá Hlavná ulica je 40km/h v oboch smeroch...
Problém je ale v tom, že túto maximálnu rýchosť stále nikto nedodržuje.