STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 24.09.2016 - SOBOTA

Priamo pred rodinnými domami v obci piskanie brzd, hučanie motorov, piskot vzduchu, otrasy, vibracie z brzdenia, nedodržiavanie 40km/h, vyfrezovany asfalt znásobuje hluk z pneumatik... 

Kamiony naďalej aj v septembri 2016 nedodržuju predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. 

Rýchlosť nemá kto merať a fotoradary boli zrušene...

Čakáme na podpis ministra dopravy pre začatie výberoveho konania na zhotoviteľa stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", cena stavby 350.000 EUR (10,5 miliona SKK)...
Stavba mešká už 207 dni...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

DVORIANKY HLAVNÁ ULICA 24.09.2016 10:35
Je neuveriteľné, kďe až siaha drzosť zahraničných kamionistov...
Na celej Hlavnej ulici je povolená maximálna rýchlosť 40km/h.
Na videu zahraničný kamion skoro prevalcuje domáce osobné auto, ktoré ide predpisovou rýchlosťou, celý nervózny, že on musí ísť rovnako pomaly 40km/h sa lepí na toto osobné auto po celom úseku na Hlavnej ulici a dokonca na toto osobne auto aj trúbi... "Zmizni ! Idem ja kamion..."

Neuveriteľné a neskutočné, ale bežný jav na Hlavnej ulici... ;-)