OKTÓBER 2016

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 08.10.2016 - SOBOTA

Kamiony naďalej nedodržujú predpísane rýchlosti na prejazde obcou, priamo pred rodinnými domami v obci piskanie brzd, hučanie motorov, piskot vzduchu, otrasy, vibracie z brzdenia, nedodržiavanie 40km/h, vyfrezovany asfalt znásobuje hluk z pneumatik... 

Rýchlosť nemá kto merať a fotoradary boli zrušene...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

 

 

DVORIANKY - SOBOTA 08.10.2016 - Bežná situacia na Hlavnej ulici...
Kamiony letia ulicou 80km/h - úsek s max.rýchlosťou 40km/h...
Rýchlosť prepočitaná podľa prejdenej vzdialenosti...