STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 12.11.2016 - SOBOTA

Kamiony naďalej aj v novembri 2016 nedodržujú predpísane rýchlosti na prejazde obcou, priamo pred rodinnými domami v obci brzdia - piskanie brzd, hučanie motorov, piskot vzduchu, otrasy, vibracie z brzdenia, nedodržiavanie 40km/h, vyfrezovany asfalt znásobuje hluk z pneumatik... 

Rýchlosť nemá kto merať a fotoradary boli zrušene..

RÝCHLOSŤ KAMIONOV