STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 12.03.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v marci 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. 

30 minutové meranie rýchlosti situaciu nerieši...

(Ilustračné foto v čase cca 10:00 - 15:00)

RÝCHLOSŤ KAMIONOV