STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 21.05.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v máji 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť 50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. Rumunské kamiony naďalej terorizuju obyvateľov obce.

(Ilustračné foto v čase cca 10:00)

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

Rumunské kamiony na Hlavnej ulici

Mapa ukazuje jasne, prečo kamiony z Rumunska prechádzaju po ceste I/79.

Prečo medzinárodny tranzit kamionov nie je presmerovaný po koridore TEN-T na dialnicu D1 Košice-Prešov ?

Napriklad:  http://www.gordiusfood.ro/

Satu Mare - Rumunsko