JÚL 2016

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 04.07.2016 - PONDELOK

Neskutočné a neuveriteľné, nie a nie začať zo stavbou...

Kamiony sa nadalej prehanaju po Hlavnej akoby sa nic nedialo, noc, den a uradom je to jedno, navyse maju cas...

Priamo pred rodinnými domami v obci piskanie brzd, hučanie motorov, piskot vzduchu, otrasy, vibracie z brzdenia, nedodržiavanie 40km/h, vyfrezovany asfalt znásobuje hluk z pneumatik... 

Kamiony naďalej aj v júly 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. 

(Ilustračné foto počas dňa v čase 08:00)

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

VIDEO DEŇ / NOC NA KONCI

Stav realizacie stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti":

1. Majetková príprava ešte nie je ukončená z dôvodu prebiehajúceho vyvlastňovacieho konania na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva podľa ustanovení o vyvlastnení.

K trvalému záberu Okresný úrad Trebišov PLO vydal Rozhodnutie ohľadne odňatia PP natrvalo, ktoré nadobudne právoplatnosť po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

2. Po ukončení majetkovoprávnej prípravy SSC IVSC Košice podá žiadosť na vydanie stavebného povolenia.

(Info žiadosť SSC doručená 04.07.2016 - číslo: 5780/2016-119/2210/19674) 

 

NOVÉ DOPRAVNÉ RIEŠENIE 2016