STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 23.01.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava aj v sobotu prechádza obcou stále vo väčšom počte a nedodržuje predpísane max. rýchlosti 40 a 50 km/h na prejazde obcou ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiestneným spomaľovačom. 

Kamiony naďalej  ignorujú, že tu bývaju ľudia a to aj cez víkend v sobotu ! 

RÝCHLOSŤ KAMIONOV